31شهریور اتاقمان را عوض کردیم.به پیشنهاد من. وقتی به این خانه آمدیم اتاق پر نور و بزرگ متعلق شد به دختر محصل خانه. حالا او افتاده در دایره کنکور.ساعت های زیادی را مشغول درس خواندن است و کتاب های کمک آموزشی از سر و کولش بالا میرود. گفتم اتاقمان را عوض کنیم. این اتاق کوچک است.خیلی کوچک.فقط به درد لباس عوض کردن و خوابیدن میخورد.مجبورم موقع درس خواندن وسایلم را جمع کنم بروم پشت میز ناهار خوری...
اینها را نگفتم که بگویم ناراضیم.این اتاق کوچو جای دنجی است. راحتم و باعث شده است مرتب شوم چون با کوچکترین بی نظمی اتاق بهم میریزد و من باید برای کوچکترین چیزم ساعت ها بگردم تا پیدایش کنم.
داشتم فکر میکردم دوست داشتن دقیقا همین است! یعنی هیچ چیزی برایت سخت نیست وقتی راحتی او را میبینی وقتی لبخندش را میبینی و...
دوست داشتن یعنی اینکه سختی را نبینی اصلا برایت سخت نباشد. و خانواده اولین محلی است که آدم ها باید دوست داشته شوند،دوست داشتن را ببینند یاد بگیرند تا بتواند آدم ها را دوست داشته باشند تا به طور پیش فرض از آدم ها بدشان نیاید. تا یاد بگیرند با آدم ها مهربان باشند.مهر بورزند و دوست داشتن را یاد بگیرند.

وقتی آدم هایی میبینم که همه ی زندگیشان پر است از ادعا اما ادعای تو خالی! اینکه آنقدر در خانه دوست داشتن را ندیده اند اعتماد کردن را ندیده اند از آدم های بیرون این ها را می طلبند...اینکه به صورت پیش فرض از همه ی ادم ها بدشان می آید و انگارپیدا کردن نقطه ضعف آدم ها به حسن آن ها می افزاید میفهمم خانه و خانواده اولین جایی است که باید آدم ها محبت،دوست داشتن,اعتماد،صمیمیت و... ببینند و یاد بگیرند و درک کنند.گاهی آنقدر دنبال شیک بودن و لوکس بودن و زیبا بودن ظاهر و جسم فرزندانمان هستیم که روحشان را به فراموشی می سپاریم...