آدم هایی که حرف نمیزنن.که خیلی حرف نمیزنن سعی میکنن حرفاشونو با هرچیزی که میتونن به گوش آدم ها برسونن.حتی اگر این اسکرین سیور گوشیشون باشه و وقتی خوشحال میشن که یکی بشینه کنارشون و بگه بده ببینم چی رو گوشیت نوشته؟ و وقتی اون یک کسی میخونه هم از سکوت گریزان و هم از صدا بیزار با بی ربطی تمام فقط بگه نشود فاش کسی آنچه میان من و تو است و گوشی رو پس بده:)

یه روزایی دلم میخواد یه بیت شعر رو پیشونیم بنویسم و برم از خونه بیرون.اون روز جواب همه ی آدمها همون بیت شعره.اونوقت بدون اینکه نیازی باشه با کسی حرف بزنم میتونم با همه ی دنیا حرف بزنم...