میدونی چیه ما نه اینکه بلد نباشیم حرف بزنیم نه اینکه نتونیم نه اینکه درد نداشته باشیم.ما نه اینکه دوست نداشته باشیم حرف بزنیم قضیه اینه که ما پرت شدیم بین شماها...ما هرچی میگیم شما مجبورید بزنید تو دیکشنری مغزتون به زبون خودتون ترجمه اش کنید.میدونی که ترجمه ها چقدر بد از آب درمیاد؟ مگر بهمن فرزانه ای کسی باشه بتونه بفهمه ما چی میگیم.بتونه ترجمه کنه واستون.ولی اومدیم و واژه و آوا و حروف رو هم ترجمه کرد.اون مغز کلام رو که نمیگیرد رو چکار کنیم؟ اون رو به کی بگیم؟ اینکه یه دفعه همه ی دنیا بسیج بشن که بهت بگن حرفات حالمونو بهم بزن حتما یه ناهمخونی ای داره صدای من با دنیای شما.حرفای من با کتابای شما. پس چی؟ باید بریم ساکت،یه گوشه بشینیم.لبخند بزنیم سر تکون بدیم وسط ساندویچ خوردنامون نگاتون کنیم و باهاتون بخندیم که فکر نکنید ادم فضایی ای چیزی هستیم. ولی هستیم.