چالش را اوه راه انداخته است در این وانفسای مریضی و وسط دیدن نمره ی امتحان فارما...برای همین میگم ۱۳ تا دلیل زیاده...اینهمه ندارم!

۱.خواهرم نزدیک کنکور است و اگر من بمیرم یحتمل وضع روحیش نامساعد میشود و همه ی عمر میخواهد بگوید اگر دیوانه نزدیک کنکور نمرده بود من الان رتبه ی یک تا ده بودم!

هرچی فکر کردم یک به دو نرسید.

تمام.