اینجا خانه ی نو است...اصلا تا به حال جایی جز همان خانه ی قدیمی ننوشته ام...انگار دست و پایم میلرزد و نگرانم...غریبی میکنم شاید هم خجالت زده ام...راستش اسباب و اثاثیه ام را هم نیاوردم گذاشتم همان خانه ی قدیمی بماند نمیدانم اصلا بیاورمشان یا نه...میترسم در اسباب کشی خطی برشان بیفتد آنها شاید یک مشت کلمه های بی ارزش باشند اما پر اند از خاطرات قدیمی آنجا پای همه ی حرفهایم کلی یادگاری است و میدانید که دیوانه ها با خاطراتشان زندگی میکنند و اگر روزی خدایی نکرده خاطرات به دست فراموشی بروند هیچ چیزی در این دنیا ندارند...

اصلا اینکه ایندفعه اینقدر جدی بار و بندیلم را جمع کردم و به اینجا آمدم همین بود همین که دیدم دارد یادگاری هایم را پاک میکند خانه ی قدیمی ای که روی گسل زلزله هاست...

حالا اینجایم همه ی خاطرات را با خودم می آورم اما در خانه ی قدیم و جدید من برای همه ی شما باز است...divane.blogfa.com 

من اینجا دیوانگی را ستایش میکنم...